MIẾNG DÁN CƯỜNG LỰC - MIẾNG DÁN PPF

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
MDCL1 CƯỜNG LỰC 2D CÁC DÒNG MÁY 3,600đ MDCL1
MDCL2 CƯỜNG LỰC FULL MÀN HÌNH 21D IPHONE 7,000đ MDCL2
MDCL3 CƯỜNG LỰC FULL ĐẦU TRÂU IPHONE 15,000đ MDCL3
MDCL4 CƯỜNG LỰC FULL NHÁM CHỐNG VÂN TAY IPHONE 15,000đ MDCL4
MDCL5 CƯỜNG LỰC FULL CHỐNG NHÌN TRỘM IPHONE 19,000đ MDCL5
MDCL6 CƯỜNG LỰC CAMERA IPHONE ( 7P / 8P . X / XS MAX ) 6,000đ MDCL6
MDCL7 CƯỜNG LỰC VIỀN CAMERA IPHONE ( 11 / 11 PRO / 11 PRO MAX / 12 / 12 MINI / 12 PRO / 12 PRO MAX ) 19,000đ MDCL7
MDCL8 CƯỜNG LỰC APPLE WATCH ( 38 / 40 / 42 / 44 ) 22,000đ MDCL8
MDCL9 CƯỜNG LỰC FULL 5D SAMSUNG / OPPO / XIAOMI / HUAWEI / VIVO 8,500đ MDCL9
MDCL10 CƯỜNG LỰC FULL 111D SAMSUNG / OPPO / XIAOMI / HUAWEI / VIVO 15,000đ MDCL10
MDCL11 MIẾNG DÁN PPF CHO IPHONE TRONG / NHÁM ( MẶT TRƯỚC . MẶT SAU ) 16,000đ MDCL11
MDCL12 MIẾNG DÁN PPF CHO IPHONE TRONG / NHÁM ( MẶT TRƯỚC . MẶT SAU ) LOẠI XỊN FULL VIỀN 99% 27,000đ MDCL12
MDCL13 MIẾNG DÁN PPF CHO SAMSUNG TRONG / NHÁM ( MẶT TRƯỚC . MẶT SAU ) 21,000đ MDCL13

CÓC SẠC

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
SP000120 CÓC SẠC A21 19,000đ SP000120
PVN2794 CÓC SẠC IPHONE DẸP A007 29,000đ PVN2794
PVN68 CÓC SẠC IPHONE A1385 54,000đ PVN68
SNSS CÓC SẠC SAMSUNG Z2 2A 26,000đ SNSS
PVN66 CÓC SẠC SAMSUNG NHÁM A7 34,000đ PVN66
PVN67 CÓC SẠC SAMSUNG TA200 39,000đ PVN67

CÁP SẠC

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
SP000140 CÁP SẠC IPHONE ZIN 5 CHÍP 8,500đ SP000140
SP000781 CÁP SẠC MICRO ZIN HQ1M5 11,200đ SP000781
PVN6965 CÁP SẠC IPHONE IBESKY BS I6 28,000đ PVN6965
PVN6966 CÁP SẠC MICRO IBESKY BS V8 28,000đ PVN6966
PVN4315 CÁP SẠC IPHONE HOCO X38 25,000đ PVN4315
PVN4505 CÁP SẠC MICRO HOCO X38 25,000đ PVN4505
PVN4506 CÁP SẠC TYPE C HOCO X38 25,000đ PVN4506
PVN5803 CÁP SẠC IPHONE TOPK AN42 31,000đ PVN5803
PVN5804 CÁP SẠC MICRO TOPK AN42 31,000đ PVN5804
PVN5805 CÁP SẠC TYPE C TOPK AN42 31,000đ PVN5805
PVN5786 CÁP SẠC IPHONE LDNIO LS441 35,000đ PVN5786
PVN5787 CÁP SẠC MICRO LDNIO LS441 35,000đ PVN5787
PVN5788 CÁP SẠC TYPE C LDNIO LS441 35,000đ PVN5788

TAI NGHE

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN2753 TAI NGHE HOCO M55 35,000đ PVN2753
SP002917 TAI NGHE IBESKY HS515 32,000đ SP002917
PVN3603 TAI NGHE IBESKY HS Y02 62,000đ PVN3603
PVN5779 TAI NGE BOROFONE M23 60,000đ PVN5779
SP000393 TAI NGHE IPHONE 6 ZIN 62,000đ SP000393
PVN717 TAI NGHE BLUETOOTH IPHONE 7 49,000đ PVN717
PVN221 TAI NGHE BLUETOOTH HOCO E37 133,000đ PVN221
PVN6081 TAI NGHE BLUETOOTH I100 179,000đ PVN6081
PVN5177 TAI NGHE BLUETOOTH AMOI F9 199,000đ PVN5177

ỐP LƯNG

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
OL1 ỐP CỨNG VIỀN MÀU LƯNG TRONG IPHONE 8,500đ OL1
OL2 ỐP CHỐNG SỐC IPHONE 12,000đ OL2
OL3 ỐP DẺO NHIỀU MÀU IPHONE 14,000đ OL3
OL4 ỐP BẢO VỆ CAMERA IPHONE 19,000đ OL4
OL5 ỐP DẺO MẠ NHÔM LƯNG MỜ IPHONE 19,000đ OL5
OL6 ỐP BASIC VIỀN MÀU IPHONE 23,000đ OL6
OL7 ỐP CHỐNG BẨN IPHONE 25,000đ OL7
OL8 ỐP CHE CAMERA LƯNG MỜ IPHONE 26,000đ OL8
OL9 ỐP BẢO VỆ CAMERA CÓ HÌNH IPHONE 29,000đ OL9

PIN DỰ PHÒNG

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PDP1 PIN DỰ PHÒNG IBESKY P10 10.000 MAH 145,000đ PDP1
PDP2 PIN DỰ PHÒNG IBESKY P10L 10.000 MAH 160,000đ PDP2
PDP3 PIN DỰ PHÒNG IBESKY PS501 10.000 MAH 250,000đ PDP3
PDP4 PIN DỰ PHÒNG IBESKY PS702 10.000 MAH CÓ ICD 270,000đ PDP4
PDP5 PIN DỰ PHÒNG IBESKY PS502 20.000 MAH 380,000đ PDP5

BÀN PHÍM

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN5888 BÀN PHÍM MIXIE X6 84,000đ PVN5888
PVN6021 BÀN PHÍM GIẢ CƠ XTRIKE KB280 180,000đ PVN6021
PVN378 BÀN PHÍM CƠ HP GK100 510,000đ PVN378
PVN602 BÀN PHÍM CƠ HP GK320 652,000đ PVN602
PVN5537 BÀN PHÍM MINI K1000 83,000đ PVN5537
PVN3559 BÀN PHÍM MINI BLUETOOTH KB880 138,000đ PVN3559
PVN503 MIẾNG DÁN BÀN PHÍM 14IN 5,000đ PVN503
SP000672 MIẾNG DÁN BÀN PHÍM 15.6IN 5,000đ SP000672

CHUỘT CÓ DÂY

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN5889 CHUỘT CÓ DÂY YINDIAO G2 40,000đ PVN5889
PVN5462 CHUỘT CÓ DÂY MIXIE X2 40,000đ PVN5462
PVN5998 CHUỘT CÓ DÂY JUEXIE M2001 45,000đ PVN5998
PVN5864 CHUỘT CÓ DÂY YINDIAO G3 PRO 130,000đ PVN5864
PVN6019 CHUỘT CÓ DÂY XTRIKE GM215 150,000đ PVN6019
PVN6020 CHUỘT CÓ DÂY XTRIKE GM510 180,000đ PVN6020

CHUỘT KHÔNG DÂY

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN5999 CHUỘT KHÔNG DÂY IFOUND W936 112,000đ PVN5999
PVN5865 CHUỘT KHÔNG DÂY YINDIAO A2 142,000đ PVN5865

LÓT CHUỘT

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
SP000559 LÓT CHUỘT LOGITECH NHỎ 5,500đ SP000559
PVN3724 LÓT XHUOOTJ HUNTER H8 / X88 13,000đ PVN3724
SP000911 LÓT CHUỘT DÀI S1 / S6 40,000đ SP000911

HEADPHONE

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN3276 HEADPHONE OVAN X4 149,000đ PVN3276
PVN5267 HEADPHONE HP H100 240,000đ PVN5267
PVN6022 HEADPHONE XTRIKE GH709 280,000đ PVN6022
PVN6023 HEADPHONE XTRIKE GH903 400,000đ PVN6023

LOA VI TÍNH

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN6930 LOA VI TÍNH ZT103 56,000đ PVN6930
PVN6000 LOA VI TÍNH 950 100,000đ PVN6000
PVN3960 LOA VI TÍNH KISONLI T003 118,000đ PVN3960
PVN3311 LOA VI TÍNH KISONLI K500 122,000đ PVN3311
PVN3282 LOA VI TÍNH BL A1 158,000đ PVN3282
PVN3313 LOA VI TÍNH KISONLI T005 158,000đ PVN3313

LOA BLUETOOTH

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN5731 LOA BLUETOOTH CHARGE 3+ 92,000đ PVN5731
PVN6065 LOA BLUETOOTH A005 115,000đ PVN6065
PVN5997 LOA BLUETOOTH A8 154,000đ PVN5997
PVN5852 LOA BLUETOOTH MH33 156,000đ PVN5852
PVN5265 LOA BLUETOOTH KOLEER S29 184,000đ PVN5265
PVN5264 LOA BLUETOOTH JONTER M99 450,000đ PVN5264

MIC KARA BLUETOOTH 3IN1

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN3298 MIC KARA YS90 335,000đ PVN3298
PVN4204 MIC KARA YS91 336,000đ PVN4204
PVN4427 MIC KARA YS92 520,000đ PVN4427

THIẾT BỊ LIVESTREAM

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
SP003165 BỘ ĐÈN LIVESTREAM 25CM 300,000đ SP003165
SP003166 BỘ ĐÈN LIVESTREAM 35CM 730,000đ SP003166
PVN45 BỘ ĐÈN LIVESTREAM 45CM 975,000đ PVN45
PVN5883 MIC THU ÂM AT100 LOẠI 1 600,000đ PVN5883
PVN778 SOUNDCARD H9 560,000đ PVN778
SP002772 LƯỚI . MÀNG BỌC MIC 39,000đ SP002772

CAMERA

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình
PVN2853 CAMERA YOOSEE 3 ĂNG TEN 1080P 335,000đ PVN2853
PVN710 CAMERA NGOÀI TRỜI YOOSEE 1080P 399,000đ PVN710
PVN2696 CAMERA EZVIZ C6N 1080P 598,000đ PVN2696

THIẾT BỊ MẠNG

Mã hàng Tên hàng Giá sỉ Hình